Wetenschap en visualisatie.

NHG

Visualisaties H&W

PROJECT 

Huisarts en Wetenschap (H&W) 

OPDRACHTGEVER 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

PRODUCT 

Diverse (data)visualisaties, illustraties en opmaak voor het maandblad Huisarts en Wetenschap (H&W) 

JAAR 

2023 

In het kort


Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) geeft sinds 1957 het maandblad ‘Huisarts & Wetenschap’​​​​​​​ (H&W) uit. Dit magazine, bestemd voor alle huisartsen in Nederland, bevat achtergrondinformatie, onderzoeksartikelen en verdieping op diverse onderwerpen die relevant zijn voor de huisarts. Het blad biedt een verscheidenheid aan opvallende data, uitkomsten, handvatten en nieuwe richtlijnen en handelwijzen.

Helder en visueel aantrekkelijk


Zoals de titel van het maandblad al aangeeft, wil het de schakel zijn tussen de huisarts en de wetenschap. Huisartsen zijn vaak praktijkgericht. Het zijn doeners met een drukke agenda. Om de intermediaire functie beter tot zijn recht te laten komen, wilde het blad meer aandacht geven aan datavisualisatie en illustraties. Studio Wiegers werd als partner gevraagd​​​​​​​ om de presentaties van onderzoeken en gegevens zo helder, intuïtief en visueel aantrekkelijk mogelijk te brengen.

“Veel respect over de wijze waarop niet alleen het onderzoek maar ook de uiteindelijke boodschap mede op basis van bestaande evidence uit de literatuur verwerkt is in de infographic en daarmee het artikel veel aantrekkelijker heeft gemaakt!”


Ariëtte R.J. Sanders e.v. van Lennep • Huisarts, epidemioloog, redacteur Huisarts en wetenschap.

Data op de juiste manier communiceren


De data die bij onderzoeken geleverd worden, komen meestal rechtstreeks van de onderzoekers/auteurs. Wanneer de data in hun geheel, in een tabel of een grafiek zonder duiding gepresenteerd worden, blijken ze lastig te begrijpen. Om die beter te communiceren heeft H&W een duidelijke stap gemaakt, waaraan ook wij onze bijdrage leveren. Onze opdracht is om vanuit de brondata een vertaalslag te maken naar relevante en aantrekkelijke figuren en artikelen, waar huisartsen door worden geboeid. De boodschap krijgt hierdoor meer impact.

Bij de ontwikkeling van de visuals werken we regelmatig samen met Sara Sprinkhuizen (the Data Vision Lab) en bladmanager Judith Mulder (NHG). Bij deze samenwerking is er veel ruimte voor overleg. Er ontstaat vaak een dynamische wisselwerking tussen de verschillende partijen, waardoor we tot het beste resultaat komen.

Geleverde waarde


We werken, zoals op deze pagina te zien is, met een grote verscheidenheid aan visuele oplossingen.  Ten eerste is er de categorie met grafieken, diagrammen, stroomschema’s en figuren. De meest concrete vorm van datavisualisatie. Het belangrijkst hierbij is de juiste vorm te vinden, die de boodschap van de data het best overbrengt. Binnen de figuren wordt nagedacht over kleur, spatiëring, schaal, afbrekingen en esthetiek. Dit alles om een goede combinatie te maken tussen aantrekkelijkheid, leesbaarheid en correcte weergave van gegevens.

De tweede categorie bestaat uit infographics en figuren voor uitleg, modellen en handelingen. Als laatste heb je de categorie met creatieve invullingen en visualisaties in de geest van een onderwerp of artikel. Dit zit aan de uiterste grens van wat je datavisualisatie zou mogen noemen. Het gaat hier voornamelijk om het aantrekkelijk presenteren van de gegevens en de boodschap. De afbeelding moet de ontvanger prikkelen en uitnodigen om de informatie nader te bekijken. Hieronder staat een selectie van de graphics die we de afgelopen tijd voor het magazine hebben gemaakt.

“Mijn complimenten voor de prachtige opmaak van het artikel! Echt heel mooi vormgegeven. Overzichtelijk met de kleuren van de clusters van het HALL framework, gekoppeld aan de kopjes in de tekst. Dus ja, ik deel je enthousiasme.”


dr. Sietske Grol • Beleidsadviseur transmurale zorg – Concernstaf Strategieontwikkeling – Onderzoeker – Eerstelijnsgeneeskunde | AMPHI.

Een dubbele pagina in H&W rondom het ‘Ontstaan van de huisarts’.